Weten is beter dan geloven

WETENSCHAPPELIJKE RADIESTHESIE:
werken met de Lecherantenne

De geijkte Lecherantenne is het instrument dat de radiësthesie tot een wetenschappelijke discipline maakt. Zij kan aangewend worden bij het biosaneren van een woning en de studie van de biosfeer. De arts kan hierdoor een diagnose stellen, de juiste medicijnen testen en een gerichte magneettherapie toepassen. Met de geijkte Lecherantenne en de methode die Walter Kunnen ontwikkeld heeft, is het mogelijk de biosfeer doelmatig en precies te verbeteren.

Met de Lechterantenne kan men immers de frequenties en de intensiteit van beide polariteiten van een elektromagnetisch veld onderscheiden zowel in de biosfeer als op een levend wezen en dit op alle orgaaneigen frequenties.

Ook u kan dit leren.

 
Seminaries

Tijdens het seminarie leert u de biosfeer meten, begrijpen en manipuleren.

Waarom blinken de radiësthesisten gevormd door Archibo-Biologica in alle landen uit? Zij werken met dezelfde precicie en zekerheid en met hetzelfde instrument dat wij in een radio gebruiken om een bepaalde zender te kiezen. Deze radiësthesie weigert mentaal te werken en kan een dubbelblinde, reproduceerbare en controleerbare (dus wetenschappelijke) analyse maken van de energiebevoorrading van pathogene invloeden in de biosfeer. Zij kan de indrukken van de aarde op ons lichaam decoderen. De (geijkte) Lecherantenne is de enige waarmee men een precieze diagnose kan stellen of drank, voeding en medicijnen kan testen. Dankzij de antenne kan men een woning niet enkel ontstoren maar ook biosaneren, d.w.z. de biosfeer zodanig manipuleren dat men niet langer chronisch vermoeid en biologisch uitgeput is. 

 

Introductie
Opleidingen
Interventies
Voorbeelden
Artikels
Relaties
Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief